STRONA GŁÓWNA
biuro@odszkodowania-consilium.pl
Oferta
      Centrum Odszkodowań „Consilium” oferuje kompleksową obsługę z zakresu odszkodowań. W imieniu osób poszkodowanych występujemy z roszczeniami do podmiotu odpowiedzialnego za powstałą szkodę. Oferujemy bezpłatne konsultacje i doradztwo, fachową ocenę roszczeń, a przede wszystkim rzetelną i sprawną obsługę sprawy.

      Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalnym metodom pracy, uzyskujemy dla naszych Klientów najwyższe kwoty.


Zajmujemy się obsługą szkód w związku z zaistniałym:

1. Wypadkiem komunikacyjnym:
 • szkód osobowych za obrażenia ciała (kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta itp.) lub śmierć osoby bliskiej,
 • szkód majątkowych za uszkodzenie pojazdu.
2. Wypadkiem przy pracy.
3. Wypadkiem w rolnictwie.
4. Wypadkiem powstałym w wyniku błędu lekarskiego.
5. Wypadkiem powstałym w wyniku innego zdarzenia np. poślizgnięcia się na chodniku etc.


W Twoim imieniu, poza stosownym zadośćuczynieniem lub odszkodowaniem wystąpimy o zwrot poniesionych przez Ciebie:
 • kosztów leczenia,
 • kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • utraconych dochodów,
 • kosztów opieki osoby trzeciej (udokumentowane jak i nieudokumentowane)
 • kosztów związanych z organizacją pogrzebu,
 • kosztów związanych z przygotowaniem do nowego zawodu,
Jak również uzyskamy dla Ciebie:
 • rentę na zwiększone potrzeby,
 • rentę uzupełniająca,
 • rentę alimentacyjna (płatną w następstwie śmierci osoby bliskiej w wypadku)


Zajmujemy się również obsługą szkód majątkowych, powstałych w wyniku:
 • powodzi,
 • uszkodzenia nieruchomości,
 • zawalenia nieruchomości,
 • innych zdarzeń np. bezprawnego zaboru nieruchomości na ziemiach odzyskanych w latach 1947 r. -1962 r. etc.Warto pamiętać, że:

Nie pobieramy zaliczek, opłat wstępnych ani wynagrodzenia od Twoich kosztów leczenia, a wynagrodzenie rozliczamy po uzyskaniu odszkodowania.

Honorarium uzależnione jest od skuteczności naszych działań.